PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
OG BEHANDLING

THYRA SØNDERGAARD

AUTORISERET CAND.PSYCH

FREDERIKSBORGVEJ
4000 ROSKILDETELEFONTID KL. 12-13
KONSULTATION KUN EFTER
TELEFONISK AFTALE

Psykologisk behandling
og rådgivning


Unge, voksne og par

Den psykologiske behandling
kan være ønsket f.eks. på
grund af:

Krise - sorg
Depression
Stresstilstande
Alkohol- og pillemisbrug
Pårørende til misbrugere
Voksne børn af misbrugere
Samlivsproblemer
Skilsmisser
Angsttilstande
Sygdom, dødsfald
Incest, spiseforstyrrelser
Jalousiproblemer
Vold og trusler
Identitetsproblemer
Personlig udvikling
Selvmordsforsøg
Selvmordsforsøg i familien

Undervisning og foredrag
Specielt omkring misbrugsproblematik

Psykologen har tavshedspligt
Samarbejde med praktiserende
læger og socialforvaltninger efter
aftale.

Henvendelse:
Enhver kan frit henvende sig

Tidsbestilling:
Kun pr. telefon

Honorar:
Følger Dansk Psykologiforenings takst

KLINIKKEN
LUKKER 1. OKTOBER
DA JEG GÅR PÅ
PENSION.
Der modtages derfor ikke længere nye klienter

 

Jeg er cand.psych. fra
Københavns Universitet 1979

Selvstændig psykologisk klinik fra 1986

Autoriseret klinisk psykolog
fra 1990

Der arbejdes ud fra et
psykodynamisk grundlag


Links:
Dansk Psykologiforening

Sektionen af privatpraktiserende
psykologer